gemeente Neede

persbericht

Nummer 569, maandag 11 januari 1999

Voorlichting gemeentehuis

H.A. van Faassen, telefoon (0545) 28 88 54

 

Aantal inwoners Neede stijgt met 11 personen naar 11.076

Op 1 januari 1999 waren er 11.076 personen opgenomen in de basisadministratie van de gemeente Neede. Aan het begin van 1998 stonden er 11.065 personen ingeschreven. Het aantal inwoners is vorig jaar dus met 11 gestegen. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het werkveld Burgerzaken.

Vorig jaar verhuisden 192 mannen en 198 vrouwen, dat is in totaal 390 personen, naar elders. Daar tegenover stond dat Neede in 1998 381 nieuwe inwoners mocht begroeten (205 mannen en 176 vrouwen). Het vertrekoverschot was vorig jaar dus 9.

Er werden 118 baby's geboren (58 jongetjes en 60 meisjes). Het aantal overledenen bedroeg 98 (51 mannen en 47 vrouwen). Hieruit blijkt dat Neede in 1998 een geboorteoverschot had van 20. Hieraan kan de stijging van het aantal inwoners worden toegeschreven.

Vorig jaar traden 51 paren in het huwelijk. Er werden 14 echtscheidingen ingeschreven.

Deel: ' Aantal inwoners Neede steeg met 11 naar 11.076 '
Lees ook