Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aantal kinderen met (extreem) overgewicht neemt toe

Het aantal jeugdigen met overgewicht (obesitas) neemt toe en lijkt epidemiologische vormen aan te nemen. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Ministerie van VWS van projecten die voorlichting geven aan jeugdigen met obesitas.

Een verhoogd lichaamsgewicht wordt geassocieerd met een toegenomen risico op het krijgen van ziekten als diabetes, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt zo een groeiend probleem voor de volksgezondheid.

Overgewicht ontstaat als gevolg van een langdurige onevenwichtigheid tussen energie-inname en energieverbruik. Diverse factoren, variërend van erfelijke aanleg tot omgevingsvariabelen, spelen hierbij een rol. Het hebben van overgewicht in de kinderleeftijd en met name tijdens de adolescentie kan als een voorspeller worden gezien voor het hebben van overgewicht op volwassen leeftijd.

Uit de inventarisatie van het ministerie van VWS blijkt dat activiteiten gericht op jeugdigen met obesitas zeer divers en versnipperd zijn. Ook blijkt dat overgewicht en zeker obesitas moeilijk te behandelen is. Behandeling van overgewicht verloopt doorgaans moeizaam, behoeft een langdurige aanpak en heeft een geringe succeskans. Minister Borst (Volksgezondheid) wil haar beleid dan ook sterk richten op het voorkómen van overgewicht en obesitas, schrijft zij in een brief aan de Kamer. Zij zal de Gezondheidsraad advies vragen over de mogelijkheden van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas.

Inventarisatie van de activiteiten op het gebied van voorlichting aan en behandeling van jeugdigen met overgewicht in Nederland 1. Inventarisatie van de activiteiten op het gebied van voorlichting aan en behandeling van jeugdigen met overgewicht in Nederland PDF, 1-10-2001

Deel: ' Aantal kinderen met (extreem) overgewicht neemt toe '
Lees ook