Cap Gemini Ernst & YoungPersberichten

Amsterdam, 17 juni 2002

Aantal miljonairs gegroeid in 2001, ondanks wispelturige financiële markten
Wereldvermogen vermogende particulieren 3% gestegen tot 26,2 biljoen dollar, rapporteren merrill lynch en cap gemini ernst & young

NEW YORK/LONDON/AMSTERDAM, 17 juni - Ondanks de wispelturige financiële markten en de wijdverspreide economische neergang die vele landen trof, hebben vorig jaar wereldwijd iets minder dan 200.000 mensen zich tot de groep vermogende particulieren (High Net Worth Individuals) gevoegd. Dit blijkt uit het laatste World Wealth Report dat vandaag gepubliceerd is door Cap Gemini Ernst & Young en Merrill Lynch.

De stijging van bijna 3% brengt het totaal aantal vermogende particulieren op 7,1 miljoen mensen wereldwijd, volgens het benchmark rapport. Uit het rapport blijkt dat hun totale vermogen met ongeveer 3% gestegen is tot een geschatte 26,2 biljoen dollar of 29,4 biljoen euro. (High Net Worth Individuals (HNWI's) zijn particulieren met een te investeren vermogen van tenminste 1 miljoen dollar, onroerend goed uitgezonderd. Ultra-HNWI's hebben een investeerbaar vermogen van meer dan 30 miljoen dollar.) "Deze stijging van het vermogen is de langzaamste die ooit gerapporteerd is in het World Wealth Report sinds het voor het eerst werd gepubliceerd in 1997," zei Michel Vrolijk, director Nederland van de International Private Client Group van Merrill Lynch. "Echter, gezien de extreem moeilijke marktomstandigheden onderstreept deze groei de onderliggende kracht van dit marktsegment." "Het vermogen van UHNWI's steeg ook met 3% naar een geschatte 8,37 biljoen dollar," vervolgde Michel Vrolijk. "Het aantal UNHWI's steeg met 2,6% naar iets meer dan 57.000 personen eind vorig jaar." Hij voegde toe: "Een belangrijke reden voor deze stijging, ondanks wispelturige markten, was het feit dat vele beleggers verstandig handelden in 2001, advies inwonnen en de juiste maatregelen troffen om hun kapitaal te beschermen. Deze groei laat zien dat een juiste vermogensspreiding en verstandig professioneel financieel advies een verschil kunnen maken."

BBP en aandelenmarkten omlaag Uit het World Wealth Report (download rapport, 1.20 MB) blijkt: "de harde economische omstandigheden van 2001 hadden een voorspelbaar negatieve invloed op de vermogensgroei over de gehele wereld. Vergroting van het bruto binnenlands product (BBP), dat inzakte in de tweede helft van 2000, vervolgde zijn weg omlaag in 2001. De economieën van vele landen lieten niets meer van zich horen. De Verenigde Staten kreeg al in maart te maken met een recessie, terwijl Europa slechts beperkte groei liet zien. Volgens het Internationaal Monetair Fonds viel het echte wereldwijde BBP terug naar 2,5%, net iets meer dan de 4,7% dat het jaar ervoor was bereikt." "Teruglopende aandelenmarkten droegen ook bij aan de schade aan het vermogen van vermogende particulieren in 2001. De totale waarde van 's werelds grote aandelenbeurzen daalde met meer dan 13%. Op een paar uitzonderingen na, zoals Zuid Korea en Thailand, sloten de meeste aandelenindices in de wereld het jaar af in mineur. De invloed van 11 september deelde een extra klap uit aan de reeds beschadigde aandelenmarkten in de gehele wereld. Markten daalden en werden gevaarlijk wispelturig, met vele beleggers die snel verkochten om hun verliezen te beperken," volgens het rapport.

Stealth bull market
Door deze wispelturigheid heen zagen sommige analisten een 'stealth bull market'. Het rapport merkte op dat in verscheidene markten de waarde van een aanzienlijk aantal aandelen substantieel steeg, maar overschaduwd werden door de spectaculaire verliezen geleden door grote aandelen, met name in de technologiesector. Alhoewel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de S&P index 11,9% daalde in 2001, steeg meer dan 40% van de aandelen in de index in waarde. Kleinere aandelen deden het relatief goed als groep, met de S&P index van 600 kleinere aandelen 5,7% omhoog aan het einde van het jaar. Michel Vrolijk: "Anekdotisch bewijs suggereert dat vermogende particulieren één van de eersten waren die deze 'stealth bull market' zagen en ervan profiteerden." Uit het rapport blijkt verder: "de 3% groei in het wereldwijde vermogen van vermogende particulieren, slechts de helft van de 6% in 2000 en niets vergeleken bij de 18% die in 1999 werd genoteerd, wijst erop dat een aanzienlijke minderheid van de vermogende particulieren te veel belegd had in aandelen voor een te lange tijd, met name in hoog risico 'groei' aandelen." "De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben een matigend effect gehad op de beleggers in de wereld, maar de paniekverkopen die door sommigen voorspeld waren bleven uit. De onrust van 2001 zorgde ervoor dat veel vermogende particulieren advies van experts zochten en veel vaker persoonlijk contact met hun professionele financieel adviseurs hadden," zei hij.

Verwachting: vermogen blijft groeien Voor wat de toekomst betreft, voorspelt Michel Vrolijk van Merrill Lynch: "Wij verwachten een bescheiden economisch herstel tot en met 2003, en dat het vermogen van vermogende particulieren zal stijgen met gemiddeld 8% per jaar, tot een totaal van 38,5 biljoen dollar eind 2006." "Deze prognoses weerspiegelen het geloof dat, ondanks een moeilijke tijd, het wereldwijde BBP en de aandelenmarkten een aanzienlijke onderliggende herstelkracht heeft laten zien. Zodra deze kracht terugkomt, zullen vermogende particulieren weer met meer vertrouwen beleggen in deze hoog risico, hoog rendement investeringen, daarmee een impuls gevend aan de groei van hun vermogen op langere termijn." Frank Beumer, Vice President bij Cap Gemini Ernst & Young: "Aangezien het wereldwijde vermogen zich blijft verspreiden, hebben particulieren met complexe financiële behoeften innovatieve oplossingen nodig. Vermogensbeheerders zullen oplossingen moeten ontwikkelen die wereldwijde middelen combineren met lokale expertise en ervaring om aan de behoefte van de klant te kunnen voldoen." Het World Wealth Report, de zesde jaarlijkse studie, zag ook verscheidene regionale trends. Zo blijkt uit het rapport bijvoorbeeld: "vermogende particulieren in minder ontwikkelde landen hadden een relatief goed jaar. Als gevolg van hogere rentetarieven, sterkere groei van het BBP, en lagere dalingen van de waarde van de aandelenmarkt, steeg het vermogen van vermogende particulieren in landen die niet tot de G-7 behoren met 4,7% in vergelijking met slechts 1,9% in de G-7 landen.

Noord Amerika: toename in aantal en vermogen van vermogende particulieren
"Het aantal rijke particulieren in Noord Amerika steeg het afgelopen jaar met 1,8% tot 2,22 miljoen," zei Michel Vrolijk. "De waarde van hun totale vermogen groeide met 1,7% tot 7,6 biljoen dollar, in vergelijking met de daling van 11,9% in de waarde van de Standard & Poor's 500 index in 2001." "In de regio waar het grootste deel van het vermogen in aandelen over de gehele wereld belegd is, was een daling van de aandelenbeurs in deze omvang gedoemd om de opwaartse trend van het vermogen van vermogende particulieren te vertragen." Hij vervolgde: "Noordamerikaanse vermogende particulieren nemen 29% van het totale vermogen van vermogende particulieren in de wereld voor hun rekening. Hun vermogen is gegroeid met 313% sinds 1986, en de verwachting is dat dit verder stijgt tot 11,2 biljoen dollar eind 2006."

Europa: Aantal vermogende particulieren en hun vermogen bleven gelijk "Het aantal vermogende particulieren in West-, Midden- en Oost Europa bleef gelijk op 2,54 miljoen personen in 2001," aldus Michel Vrolijk. "Hun totale vermogen bleef gelijk op 8,4 biljoen dollar of 9,4 biljoen euro." Hij zei dat een van de redenen hiervoor was dat vrijwel alle grote Europese aandelenindices verliezen leden: Frankrijk's CAC 40 daalde 20%, het Britse FTSE 100 zakte 16,2% en Duitsland's DAX 30 verminderde met 19,8%. Oostenrijk's ATX was de enige nationale index in de regio met een positief resultaat, met een stijging van 6,25%. De totale waarde van de Europese aandelenbeurzen nam in het algemeen af met 20%, gedeeltelijk te wijten aan de zwakke prestatie van de lokale munt tegenover de dollar. "Goed nieuws, zoals een stijging van 1,7% van het BBP van de Europese Unie, had een marginale positieve invloed, ook al was deze stijging zwak," zei hij. "Indien gecombineerd met de opbrengsten van deposito's, fixed-income producten, en een verschuiving richting alternatieve investeringen, vallen de verliezen van vermogende particulieren in de aandelenmarkt weg." Europese vermogende particulieren nemen 32% van het wereldwijde vermogen van vermogende particulieren voor hun rekening. "Hun vermogen is met 440% gegroeid sinds 1986 en de verwachting is dat dit groeit tot 12,3 biljoen dollar of 13,9 biljoen euro eind 2006," zei Michel Vrolijk.

Azië: Aantal vermogende particulieren en hun vermogen groeiden sterk Het aantal vermogende particulieren in Azië groeide met bijna 7% aan tot 1,73 miljoen personen eind 2001. Hun totale vermogen groeide met 7,1% tot een geschatte 5,1 biljoen dollar eind 2001. De Aziatische regio heeft het in het geheel goed gedaan, gestimuleerd door de indrukwekkende prestatie van verscheidene lokale aandelenmarkten - Zuid Korea's steeg met een flinke 31% vergeleken in dollars, Thailand's met 23% en Taiwan's met 18%. Vele Aziatische beleggers, zwaar geleden in de Aziatische economische crisis van 1997, hadden hun vermogen gediversifieerd door hun beleggingsrisico te spreiden over een aantal portefeuilles. Bovendien bleven Aziatische vermogende particulieren een groter deel van hun inkomen sparen dan vermogende particulieren in andere regio's. Japan, dat de helft van het vermogen van de regio voor haar rekening neemt, bleef echter worstelen met deflatie en schuldproblemen. Het vermogen van de vermogende particulieren in Azië in 2000 is met 600% gestegen in vergelijking met 1986. De verwachting is dat dit vermogend verder zal stijgen tot 7,5 biljoen dollar eind 2006.

Latijns Amerika: groei in aandeel wereldwelvaart Ondanks wispelturige financiële markten steeg het vermogen van vermogende particulieren in Latijns Amerika met 8% naar een geschatte 3,5 biljoen dollar. Deze stijging is indrukwekkend gezien de aanblijvende economische onrust in Argentinië. Ondanks de moeilijkheden in Argentinië groeide het BBP van Latijns Amerika in het totaal met 0,7% in 2001. De groei van het vermogen van de Latijns Amerikaanse vermogende particulieren was enigszins beschermd door hun neiging om vooral in dollar-obligaties en andere fixed-income producten te beleggen en niet zozeer in aandelen. Het aantal miljonairs in Latijns Amerika komt op een geschatte 280.000 personen, 12% meer dan vorig jaar, hetgeen de groei van een aantal van de economieën in de regio en hun mogelijkheden om vermogen te genereren laat zien. Hun vermogen is sinds 1986 met 275% gegroeid en de verwachting is dat deze stijgt tot 5,1 biljoen dollar eind 2006.

Midden Oosten: aantal vermogenden groeide "Het aantal vermogende particulieren in het Midden Oosten groeide met 3,6% naar een geschatte 290.000 vermogende particulieren eind 2001," merkte Michel Vrolijk op. Hij zei dat de gecombineerde waarde van hun rijkdom stabiel bleef op 1 biljoen dollar in het afgelopen jaar. "Het vermogen van vermogende particulieren in het Midden Oosten is met 216% gestegen sinds 1986 en de verwachting is dat deze stijgt tot 1,6 biljoen dollar eind 2005," zei Michel Vrolijk.

Groei in vermogen van vermogende particulieren per regio

Regio Groei tijdens 2001 Marktaandeel
Azië 7.1% 20%
Europa 0% 32%
Latijns Amerika 8.0% 13%
Midden Oosten 0% 3.8%
Noord Amerika 1.7% 29%

Cap Gemini Ernst & Young

Cap Gemini Ernst & Young is een van de grootste management- en IT-adviesorganisaties ter wereld. De onderneming is op wereldwijde schaal actief in managementconsulting en IT-dienstverlening, systeemintegratie, technologieontwikkeling, ontwerp en outsourcing. Met deze activiteiten helpt de onderneming in de nieuwe economie bedrijven voortdurend nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen. De organisatie heeft wereldwijd ongeveer 56.500 medewerkers in dienst en realiseert een omzet van 8,4 miljard euro (in 2001). Meer informatie over specifieke dienstverlening, kantoren en research is beschikbaar op www.nl.cgey.com .
Merrill Lynch & Co

Merrill Lynch & Co behoort tot één van 's werelds toonaangevende financiële instellingen op het gebied van financieel advies en management en heeft wereldwijd kantoren in 38 landen. Cliënten hebben voor ruim $1.500 miljard aan vermogensbestanddelen toevertrouwd aan Merrill Lynch. Als investeringsbank, behoort Merrill Lynch tot de top van de mondiale emittenten en market makers van vastrentende waarden en aandelen en is tevens een toonaangevend strategisch adviseur van particuliere cliënten, institutionele cliënten, ondernemingen en overheden over de gehele wereld. Middels haar divisie Merrill Lynch Investment Managers behoort Merrill Lynch & Co tot één van de grootste financiële asset managers ter wereld. Voor meer informatie over Merrill Lynch, verwijzen wij u gaarne naar onze website www.ml.com.

Cap Gemini Ernst & Young Nanne van Nunen
06 1299 3729
nanne.van.nunnen@cgey.nl

Merrill Lynch
Rob Okhuijsen
06 2621 6773
r.okhuijsen@eliascommunicatie.nl

Deel: ' Aantal miljonairs gegroeid in 2001 '
Lees ook