expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: aantal ontslagaanvragen daalt in 1998

Nr. 99/129
7 juli 1999

Aantal ontslagaanvragen daalt in 1998 met ruim twintig procent

Het aantal ontslagaanvragen via het arbeidsbureau is fors dalende. Vorig jaar werd voor 39.614 werknemers ontslag aangevraagd, ten opzichte van 1997 een daling van ruim twintig procent. Daar staat tegenover dat het aantal ontslagaanvragen via de kantonrechter licht steeg van 38.220 in 1997 naar 40.106 in 1998.

Dat blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 1998. Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de statistiek naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanvragen voor ontslag lopen via het arbeidsbureau of via de kantonrechter. De jaarrapportage beperkt zich tot de ontslagaanvragen via het arbeidsbureau.

Uit de jaarrapportage blijkt dat het aantal ontslagaanvragen met als reden arbeidsongeschiktheid in 1998 steeg met vier procent tot 14.071. Het aantal aanvragen om bedrijfseconomische redenen daalde met ruim een kwart naar 18.849, het aantal op grond van
niet-bedrijfseconomische redenen daalde met een derde naar 4.753. Voor 37.673 werknemers ging het een om een individuele ontslagaanvraag, voor 1941 werknemers betrof het een collectieve aanvraag. Een kleine zes procent van de aanvragen werd geweigerd; 19,6 procent werd ingetrokken.

Voor werknemers vanaf 55 jaar wordt aanzienlijk vaker een verzoek tot ontslag ingediend dan voor jongere werknemers. Evenals in voorgaande jaren zijn in 1998 meer ontslagaanvragen voor vrouwen dan voor mannen ingediend. Verder valt uit de tabellen af te leiden dat het aantal ontslagaanvragen met als reden arbeidsongeschiktheid voor oudere werknemers veel hoger ligt dan voor jongere werknemers en voor vrouwen hoger dan voor mannen.

Voor het eerst ligt het aantal ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter iets boven het aantal ontslagaanvragen bij de arbeidsbureaus. De aanhoudende daling van het aantal ontslagaanvragen via de arbeidsbureaus in 1998 is onder meer een gevolg van in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij beëindiging van arbeidsverhoudingen (via opzegging). In de op 1 januari j.l. in werking getreden Wet flexibiliteit en zekerheid, is een aantal maatregelen getroffen om deze knelpunten weg te nemen.

07 jul 99 16:17

Deel: ' Aantal ontslagaanvragen daalt met ruim twintig procent '
Lees ook