NZi

14 juli 1999

Aantal open hartoperaties sterk gestegen

In de periode 1993 - 1997 is het aantal open hartoperaties met 14% gestegen tot ruim 15.000 per jaar. Bij kinderen bedroeg deze stijging meer dan 50%. Het aantal nierdialyses stijgt jaarlijks met 5%. Op 1 januari 1998 staan 61 patiënten op een wachtlijst voor een longtransplantatie, in 1994 waren dit er 30. Postnataal DNA-onderzoek is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld.

Dit zijn enkele voorbeelden van cijfers uit de publicatie 'Bijzondere Medische Verrichting in getallen over de periode 1993 - 1997'. Deze uitgave is een vervolg op de in 1996 uitgegeven publicatie 'Topklinische zorg in getallen over de periode 1992 - 1994'. Op 24 oktober 1997 is de Wet op de bijzondere medische verrichtingen (WBMV) van kracht geworden. Onder artikel 2 van deze Wet vallen de bijzondere verrichtingen, waarvoor een vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vereist is (voorheen artikel 18 functies). Deze publicatie presenteert zowel per functie als per verrichting de onderlinge samenhang tussen productie en capaciteit. Het doel van de publicatie is om -voor een breder publiek- inzicht te geven in de ontwikkeling van de topklinische ziekenhuiszorg. De gegevens zoals opgenomen in de tabellen en grafieken zijn gebaseerd op de enquête Bijzondere Medische Verrichtingen. Het ministerie van VWS is houder van deze enquête en het NZi bewerkt deze. De instellingen zijn verplicht de enquête ingevuld te retourneren. Een overzicht van ziekenhuizen met een vergunning in het kader van WBMV per 1 januari 1997 is als bijlage opgenomen.

De publicatie 'Bijzondere Medische Verrichtingen in getallen over de periode 1993 - 1997' kunt u schriftelijk of per fax bestellen bij de afdeling Verkoop Publicaties NZi, postbus 9697, 3506 GR Utrecht, fax (030) 273 95 60 o.v.v. publicatienummer 199.1253. De publicatie kost f 55,= (exclusief porto- en administratiekosten).

Deel: ' Aantal open hartoperaties sterk gestegen '
Lees ook