CBS

Aantal slachtoffers criminaliteit gestegen

In 2002 werd ruim 27 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder slachtoffer van één of meer vormen van veel voorkomende criminaliteit. Dit is meer dan in voorgaande jaren. Vooral het aantal slachtoffers van vernielingen is in 2002 toegenomen. Verder voelden meer Nederlanders zich wel eens onveilig. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer slachtoffers van vernielingen
In 2002 is ruim 27 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder slachtoffer geweest van veel voorkomende criminaliteit. Dit komt overeen met 3,7 miljoen inwoners. Het aantal slachtoffers is duidelijk toegenomen ten opzichte van 2001 en kwam uit op het hoogste niveau van de laatste jaren. Vooral het aantal slachtoffers van vernielingen is gestegen. In 2002 werd 12 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder slachtoffer van een of andere vorm van vernieling. Het gaat daarbij vooral om beschadigingen aan de auto.

Geen verdere daling aantal slachtoffers diefstal
Het aantal slachtoffers van diefstal is in 2002 voor het eerst niet verder gedaald, na een aantal jaren waarin deze vorm van criminaliteit duidelijk afnam. Ongeveer 13 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder had het afgelopen jaar te maken met inbraak of met ontvreemding van bezittingen. Fietsdiefstal komt het meest voor.

Aantal slachtoffers van geweld gelijk gebleven
In 2002 kreeg 6 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder te maken met bedreiging, mishandeling of een seksueel delict. Dit is evenveel als in het jaar daarvoor. Wel is het percentage slachtoffers van bedreiging de laatste zes jaar geleidelijk gestegen. Bijna 4 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder kreeg in 2002 hiermee te maken.

Meer Nederlanders voelen zich onveilig
In 2002 zei één van de vier inwoners van twaalf jaar en ouder zich wel eens onveilig te voelen. Dit percentage is hoger dan in het jaar daarvoor. De gevoelens van onveiligheid zijn vooral toegenomen in het laatste kwartaal van 2001, na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september. Die toename van het aantal mensen met gevoelens van onveiligheid hield in 2002 stand.

Onveiligheidsgevoelens vanwege criminaliteit onveranderd Het algemene gevoel van onveiligheid mag dan zijn toegenomen, dat geldt niet voor de onveiligheidsgevoelens in concrete situaties. Evenals in 2001 zegt drie op de tien inwoners van twaalf jaar of ouder onveilige plekken in hun buurt te kennen. Ruim 14 procent heeft het uitgaansgedrag aangepast om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een misdrijf. Bijna zes op de tien inwoners doet niet zomaar de deur open als er na 10 uur 's avonds onverwachts aangebeld wordt.

Technische toelichting
De gegevens over slachtofferschap van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het POLS is een steekproefonderzoek waarin jaarlijks aan circa 10 000 mensen wordt gevraagd naar slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit en naar gevoelens van onveiligheid. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen. Vanwege de onnauwkeurigheidsmarges bij de steekproefuitkomsten mogen alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen conclusies worden getrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-052
20 maart 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Aantal slachtoffers criminaliteit gestegen '
Lees ook