Gemeente Hilversum


Aantal slachtoffers delicten gelijk gebleven

14 april 1999

De mate, waarin men in Hilversum slachtoffer is van delicten, is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Alleen het percentage fietsendiefstallen schommelt nogal.
Het gemeentelijke bureau voor Onderzoek en Statistiek (O&S) stelt dit vast in zijn "Cijfers en Notities nummer 79".

Veiligheid is voor veel Hilversummers een belangrijke zaak. Uit de omnibusenquêtes van 1996, 1997 en 1998 blijkt, dat ongeveer vijftien procent van de Hilversummers van 18 jaar en ouder zich niet veilig voelt in de buurt, waar men woont. In het centrum, de oude wijken over ‘t Spoor en in het Van Riebeeckkwartier ligt het overeenkomstige percentage hoger.
In "Cijfers en Notities" heeft (O&S) het slachtofferschap van drie delicten (diefstal eigen fiets, zakkenrollerij en inbraak in woning) in een grafiek weergegeven. Meer informatie: telefoonnummer 629 28 93 of 629 28 88.

Deel: ' Aantal slachtoffers delicten Hilversum gelijk gebleven '
Lees ook