expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min van Just: Stijging aantal plaatsingenJeugdinrichtingen

Ivo Hommes
070 370 6126

3866

11.11.99

STIJGING AANTAL PLAATSINGEN IN JEUGDINRICHTINGEN VANWEGE

GEDRAGSSTOORNIS

Het aantal strafrechtelijke maatregelen dat op basis van een ernstig gedragsstoornis aan minderjarigen is opgelegd, is in de afgelopen jaren fors gestegen. Vorig werd 191 maal een maatregel opgelegd, in 1991 was dat slechts 37 maal. Deze jongeren worden in een behandelinrichting voor jeugdigen geplaatst. Kinderrechters vragen in toenemende mate een advies aan psychiaters en gedragsdeskundigen. In 1998 werden in Nederland 1.500 delinquente jongeren onderzocht. Deze gegevens zijn vandaag bekend gemaakt tijdens een symposium over plaatsingen in een jeugdinrichting en het jeugdstrafrecht.

In 1995 is het jeugdstrafrecht grondig gewijzigd. De jeugdmaatregelen .buitengewone behandeling. en .jeugd-TBR. werden vervangen door één nieuw maatregel, de maatregel van .Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen., kortweg de PIJ-maatregel. De jongeren met een PIJ-maatregel verblijven soms jaren in één van de dertien justitiële behandelinrichting voor jeugdigen. De maatregel kan 2, 4 of 6 jaar duren. Inmiddels is vier jaar ervaring opgedaan met deze nieuwe maatregel. De Forensisch Psychiatrische Dienst te Amsterdam en het ministerie van Justitie vonden het een goed moment om tijdens een symposium terug te blikken op deze vier jaar.

Tijdens het symposium is de vraag opgeroepen of een behandeling in een justitiële inrichting wel in alle gevallen zinvol is. Vaak zou een opname in een psychiatrische inrichting beter op zijn plaats zijn. De mogelijkheden voor ernstige gewelddadige en gestoorde jongeren om in de psychiatrie te kunnen worden opgenomen zijn echter beperkt. Een deel van de jongeren die in hun jeugd een strafrechtelijke maatregel hebben gekregen, eindigt als volwassene in een TBS-kliniek. De behandeling heeft in die gevallen onvoldoende soelaas geboden.

De minister van Justitie heeft mede op verzoek van de kinderrechters het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum opdracht gegeven de herziening van het jeugdstrafrecht te evalueren. De uitkomsten van het symposium worden betrokken bij deze evaluatie. Het onderzoek zal in het derde kwartaal 2000 gereed zijn.
-----------

11 nov 99 13:41

Deel: ' Aantal strafopleggingen minderjarigen drastisch gestegen '
Lees ook