CBS

Aantal vacatures niet verder gedaald

Het aantal openstaande vacatures is het laatste kwartaal van 2002 niet verder meer gedaald. Eind december stonden er 121 duizend vacatures open, dat is vrijwel hetzelfde als eind september toen stonden 115 duizend vacatures open. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001 is nu het aantal openstaande vacatures 43 duizend minder. Dit komt door de scherpe daling in de voorafgaande kwartalen van 2002. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In alle bedrijfstakken hetzelfde beeld
In alle bedrijfstakken is het aantal openstaande vacatures in het vierde kwartaal van 2002 niet verder gedaald. Dit geldt ook voor de middelgrote en grote bedrijven, alleen in de bedrijven met minder dan 10 werknemers is sprake van een toename van het aantal vacatures.

Aantal vervulde vacatures afgenomen
Het aantal vervulde vacatures is in het vierde kwartaal lager dan in de voorgaande kwartalen, het aantal ontstane vacatures is daarentegen in het vierde kwartaal gelijk aan het derde kwartaal.

Technische toelichting
Het CBS meet het aantal vacatures door een schriftelijke enquête onder 26 duizend particuliere bedrijven en 4 duizend overheidsinstanties. Het CBS acht het seizoenspatroon te grillig om seizoensgecorrigeerde cijfers te publiceren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-059
27 maart 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Aantal vacatures niet verder gedaald '
Lees ook