CBS

Aantal vacatures stabiel op hoog niveau

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2001 gelijk gebleven. Eind juni 2001 stonden er 218 duizend vacatures open. Dit waren er evenveel als een jaar eerder. Het CBS concludeert hieruit dat het aantal vacatures voor het tweede achtereenvolgende kwartaal niet meer stijgt. Tot 2001 was er een periode van zeven jaar onafgebroken groei. Het aantal vacatures ligt nu stabiel op een hoog niveau.

Daling in industrie
In de industrie neemt het aantal vacatures in versneld tempo af. In het tweede kwartaal van 2001 daalde het aantal vacatures met achtduizend ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal bedroeg de daling vierduizend. De afname in de industrie wordt tot nu toe gecompenseerd door een stijging van het aantal vacatures in de zorg en in de zakelijke dienstverlening.

Arbeidsmarkt nog steeds sterk in beweging
Het CBS constateerde eerder een sterk vertraagde economische groei. Volgens de meest recente raming komt de groei in het tweede kwartaal van 2001 uit op 1,5 procent, terwijl zij in 2000 nog op 3,5 procent lag. Kennelijk leidt deze groeivertraging niet direct tot een daling van het aantal openstaande vacatures. De arbeidsmarkt is juist nog volop in beweging. De eerste twee kwartalen van 2001 gaven zeer hoge aantallen ontstane en vervulde vacatures te zien. Het aantal vervulde vacatures bereikte in het tweede kwartaal zelfs de recordhoogte van 270 duizend. Het beeld van een lage en stabiele werkloosheid is hiermee in overeenstemming.

Technische toelichting
Het CBS meet het aantal vacatures door een schriftelijke enquête onder 26 duizend particuliere bedrijven en 4 duizend overheidsinstanties. Het CBS vindt het niet verantwoord om seizoengecorrigeerde cijfers te publiceren. De trend wordt daarom afgelezen door het meest recente kwartaal te vergelijken met vier kwartalen eerder.

Deel: ' Aantal vacatures stabiel op hoog niveau volgens CBS '
Lees ook