Leger des Heils

Aantijgingen van de VAOP tegen de Charitatieve Inzamelaars slaan niet op de kledinginzameling van het Leger des Heils


- Juni 27, 2002 - 1:07 PM

Het Leger des Heils neemt volledig afstand van het persbericht dat volgt op een in opdracht van de VAOP uitgevoerd onderzoek waarin de suggestie gewekt wordt dat alle charitatieve organisaties jaarlijks tientallen miljoenen Euros in eigen zak zouden steken. De beschuldigingen die gericht worden aan alle charitatieve inzamelaars zijn volstrekt onjuist, omdat deze geuit worden op grond van aannames van hoeveelheden textiel en onbetrouwbare statistieken (zoals het rapport zelf ook meldt!), waarvan nog maar de vraag is of deze cijfers juist en volledig zijn.

Het Leger des Heils werkt volledig transparant, waarbij er op gelet wordt dat alle ingezamelde textiel geregistreerd wordt en aan de betreffende gemeenten gerapporteerd wordt. Het Leger des Heils voelt zich verantwoordelijk voor een deugdelijke en inzichtelijke wijze van verantwoording afleggen naar de gemeenten en andere instanties waar ze textiel inzamelt. Dat is juist zijn visitekaartje!

Op de textielstroom bij het Leger des Heils wordt op deze wijze in de eerste plaats een interne controle uitgevoerd. Op de tweede plaats vindt er een jaarlijkse externe controle plaats door Crop Registeraccountants. Als laatste is er de externe controle door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) in het kader van het door het CBF verstrekte keurmerk. Uit al deze controles blijkt dat onze werkwijze onberispelijk is.

Eén van de onderzoekers, te weten dhr. Pam Evenhuis, geeft in een telefoongesprek zelfs aan dat er in Nederland eigenlijk maar twee organisaties zijn die transparant werken en er een deugdelijke textielrapportage op na houden. Dit zijn KICI Kledinginzameling en het Leger des Heils. Hiermee wordt aangegeven dat niet alle organisaties over één kam geschoren kunnen worden en dat het zaak is dat er zorgvuldig met informatie wordt omgesprongen.

In veel plaatsen komt het Leger des Heils kleding huis aan huis afhalen of staan containers in de wijken. Ook zijn er diverse afgiftepunten van kleding. Van de ingezamelde kleding wordt ruim 25 procent uitgesorteerd. Kleding van goede kwaliteit wordt via de kledingwinkels van het Leger des Heils verkocht. Voornamelijk vrijwilligers bemensen deze winkels. Op deze wijze kunnen wekelijks ruim 7.800 mensen goede (tweedehands) kleding kopen tegen lage prijzen. Daarnaast wordt gratis kleding verstrekt aan hulpvragers in diverse instellingen binnen en buiten het Leger des Heils.

Het is jammer dat de lage inzamelcijfers bij bepaalde gemeenten een eigen leven zijn gaan leiden en dat deze bij de onderzoekers hebben bijgedragen aan de conclusie van een zogenaamd grijze circuit van ongeregistreerde ingezamelde textiel. Daaraan hoeveelheden kilos verbinden is zeer gewaagd en neigt naar voorbarige conclusies. Veel gemeenten realiseren zich niet dat juist een professionele inzameling garant staat voor maximale resultaten.

Deel: ' Aantijgingen VAOP tegen Charitatieve Inzamelaars slaan niet op kledi.. '
Lees ook