Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over buitenlandse artsen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991045

2 juni 1999

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Buijs (CDA) over buitenlandse artsen (2989912890).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Aantwoord kamervragen over buitenlandse artsen '
Lees ook