Persberichten

Nummer: 99/07 Datum: 8 september 1999

ARBEIDSVOORZIENING: AANVAL MKB- VOORZITTER DE BOER OP ARBEIDSBUREAUS MISPLAATST

Arbeidsvoorziening vindt de aanval van MKB-voorzitter Hans de Boer op de arbeidsbureaus onheus en ten onrechte. Arbeidsvoorziening nodigt de voorzitter van MKB Nederland uit om op korte termijn om de tafel te gaan zitten. " Daar kan meer uit komen, dan wanneer er aanvallen zonder grond gedaan worden. Dat lijkt op goedkoop standwerk', aldus algemeen directeur Bram Troost van Arbeidsvoorziening tijdens een bijeenkomst woensdagochtend.

In feite geeft voorzitter De Boer Arbeidsvoorziening de schuld van allerlei problemen op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld de huidige krapte. Problemen op de arbeidsmarkt kunnen alleen opgelost worden door een nauwe samenwerking tussen en stevige inbreng van alle partijen op de arbeidsmarkt. Arbeidsvoorziening doet er van zijn kant alles aan om een effectieve bijdrage te leveren aan de grote arbeidsmarktproblemen, zoals krapte, maar ook ontgroening en vergrijzing.

Met tal van sectoren en branches, waaronder ook MKB Nederland, zijn convenanten afgesloten om personeelsproblemen op te lossen. In vele projecten worden mensen met succes op maat geschoold om te kunnen instromen in branches en sectoren die om personeel verlegen zitten. Schrijnend is dat mensen in een aantal situaties werden geschoold op vooraf beschikbaar gestelde vacatures, terwijl werkgevers achteraf niet geinteresseerd meer bleken in het aanbod.

In 1998 hebben de arbeidsbureaus meer dan 210.000 mensen geplaatst, waaronder ruim 55.000 langdurig werklozen. Bovendien plaatsen de arbeidsbureaus meer mensen dan alle uitzendbureaus bij elkaar. Een substantieel deel van de plaatsingen door arbeidsbureaus komen in het midden- en kleinbedrijf terecht. Daarnaast investeert Arbeidsvoorziening steeds in het verder verbeteren van de dienstverlening. In de afgelopen tijd heeft dat forse resultaten afgeworpen. Zo'n 74 procent van de werkgevers die het arbeidsbureau als eerste of enig kanaal voor vervulling van hun vacatures hebben gebruikt is tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening, zo blijkt uit het onderzoek Hoe Werven Bedrijven 1998 (uitgave Arbeidsvoorziening). "Het lijkt er op dat de MKB- voorzitter de meningen in zijn eigen achterban onvoldoende kent", aldus Troost.

De kracht en het succes van Arbeidsvoorziening zit juist in het zoveel mogelijk afstemmen van het aanbod van werkzoekenden op de behoefte van werkgevers. Maar daar waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Het oplossen van de gevolgen van krapte, ontgroening, vergrijzing is een zaak van alle betrokken partijen in Nederland.

Deel: ' 'Aanval MKB-voorzitter De Boer op arbeidsbureaus misplaatst' '
Lees ook