gemeente emmen

aanvalsplan gladheidsbestrijding naar raad

het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het aanvalsplan gladheidsbestrijding voor het seizoen 1999- 2000 voor te leggen aan de raad. het plan wijkt op enkele punten af van voorgaande plannen.

ieder jaar stelt de gemeenteraad op voorstel van het college het aanvalsplan gladheidsbestrijding vast. de betekenis daarvan is om te voorkomen dat de gemeente wordt aangesproken voor geleden schade tengevolge van gladheid en sneeuwval. in het plan voor het komend seizoen 1999 – 2000 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd tengevolge van reacties op de gladheidsbestijding tijdens het afgelopen seizoen. daardoor zal er 12.5 km hoofdroute en 8,5 km fietspad meer moeten worden gestrooid. gevolg is verder dat het beschikbare materieel niet meer toereikend is om een strooicyclus van 3 uur uit te voeren. voor een bedrag van f 260.000,00 uit de begroting van de gemeentelijke reiniging worden dan ook een 2-tal extra natstrooiers en twee ploegen aangeschaft, terwijl ook nog een tweetal droogstrooiers vervangen worden door natstrooiers.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, arend croezen, tel. (0591) - 68 54 09.
e-mail: a.croezen@emmen.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvalsplan gladheidsbestrijding Emmen naar raad '
Lees ook