Gemeente EmmenPersbericht: Aanvalsplan Gladheidsbestrijding, 29 augustus 2001

Nieuw aanvalsplan Gladheidsbestrijding 2001-2002 Wegen naar voortgezet en middelbare scholen in plan opgenomen

Het aanvalsplan Gladheidsbestrijding 2000 is geëvalueerd. Aan de hand van klachten van personen en instellingen en uit eigen bevindingen is gebleken dat een aantal aanpassingen voor de komende winterperiode noodzakelijk is. Een belangrijke wijziging is dat in het Gladheidsbestrijdingplan 2001-2002 de ontsluitingswegen naar diverse voortgezette onderwijsinstellingen zijn opgenomen.

Het gaat hierbij om zeventien locaties binnen de gemeente Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat deze wegen eenvoudig opgenomen kunnen worden in de bestaande routes. Een andere belangrijke verandering is het opnemen van de Trekkenweg en de Verl.Vaart ZZ in de strooiroutes. Om de verkeersveiligheid te bevorderen is hiertoe besloten omdat beide straten industriewegen zijn en langs een kanaal lopen. Dit leverde regelmatig gevaarlijke situaties op. Ook worden betaalde parkeerplaatsen met een omvang van 40 of meer plaatsen opgenomen in de strooiroutes.

Klachten
In de periode waarop de evaluatie betrekking heeft, zijn 171 mondelinge en acht schriftelijke klachten binnen gekomen. Alle klachten zijn geregistreerd en afgehandeld. De binnengekomen klachten en opmerkingen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het opstellen van het aanvalsplan Gladheidbestrijding 2001-2002.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

Deel: ' Aanvalsplan Gladheidsbestrijding Emmen '
Lees ook