Gemeente Eindhoven

Aanvraag exploitatievergunning kindercentrum

Binnen het kader van de 'Verordening kinderopvang 2000' is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke exploitatievergunning nodig van burgemeester en wethouders. De volgende aanvraag wordt bekendgemaakt:

Kindercentrum 'Pardoes', welk wordt gevestigd op het terrein van het Diaconessenhuis aan de Ds. Theodor Fliednerstraat 1. De aanvraag, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf heden dagelijks, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Eenieder kan zijn/haar zienswijze over deze aanvraag, binnen vier weken na publicatie van deze aanvraag, schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvraag exploitatievergunning kindercentrum Eindhoven '
Lees ook