Gemeente Alphen aan den Rijn


Aanvraag kapvergunning en verplanten bomen

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen voor het vellen van twee beschermwaardige bomen en het verplanten van 9 beschermwaardige bomen:

* 2 Taxodiums op de Oosterbegraafplaats aan de Verlengde Aarkade
* 9 Metasquoias op de Oosterbegraafplaats aan de Verlengde Aarkade
De aanvraag ligt tot 14 dagen na publicatiedatum ter inzage bij het informatiecentrum in het Stadskantoor, Castellumstraat 6, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht wordt een ieder in de gelegenheid gesteld tot 14 dagen na publicatie bedenkingen tot bovenstaande verzoeken, schriftelijk kenbaar te maken aan het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. de afdeling Woonomgeving, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 29 mei 2002 laatste wijziging

Deel: ' Aanvraag kapvergunning en verplanten bomen Alphen a/d Rijn '
Lees ook