Gemeente Geldermalsen

Vraag ruim op tijd een paspoort of identiteitskaart aan
Op 1 september gaat een gezamenlijke camapagne van start van de gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de invoering van het nieuwe paspoort en de nieuwe Nederlandse identiteitskaart op 1 oktober 2001. Want vanaf deze datum gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van een nieuw paspoort en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk om op tijd naar de gemeente te gaan .

5 dagen wachten op een paspoort of identiteitskaart

Paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Hiervoor is gekozen om over nog beter beveiligde reisdocumenten te kunnen beschikken. Daardoor krijgt men het nieuwe reisdocument niet meer meteen mee, maar kan het in de gemeente Geldermalsen na 5 dagen worden opgehaald. Als een reisdocument wordt aangevraagd moet het huidige reisdocument worden meegebracht alsook 1 recente, professionele pasfoto, die recht van voren is genomen (dus niet van opzij).

Bijschrijven kinderen

Ook het bijschrijven van kinderen verandert per 1 oktober. Ten behoeve van een betere beveiliging wordt de bijschrijving voorzien van een foto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Eerste week oktober aangepaste procedure

In verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten op 1 oktober kunnen gedurende de eerste week van oktober wel reisdocumenten worden aangevraagd maar in die week nog niet worden uitgereikt. Ook zal gedurende deze eerste week van oktober nog geen gebruik gemaakt kunnen worden van de zogenoemde spoedprocedure. In bepaalde situaties kan bij het aanvragen van een paspoort , identiteitskaart of bijschrijving gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

Meer informatie

Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Geldermalsen, Kuipershof 2, Geldermalsen, tel: 0345-586614

Deel: ' Aanvraag paspoort of identiteitskaart gemeente Geldermalsen '
Lees ook