Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

G e n t s e s p o r t c l u b s : a a n v r a g e n v o o r e r k e n n i n g e n w e r k i n g s u b s i d i e s e n k a n d i d a t u r e n t r o f e e s p o r t v e r d i e n s t e

GENTSE SPORTCLUBS : AANVRAGEN VOOR ERKENNING EN WERKINGSUBSIDIES EN KANDIDATUREN TROFEE SPORTVERDIENSTE

Zoals ieder jaar kunnen de Gentse sportclubs, die voldoen aan een aantal voorwaarden, een aanvraag doen tot erkenning als Gentse sportvereniging en voor werkingsubsidies voor jeugd- en/of gehandicaptenwerking.

Erkende sportclubs komen, naast werkingsubsidies en bijzondere subsidies, ook in aanmerking voor renteloze leningen (via apart reglement) en betalen bij gebruik van de stedelijke sportaccommodaties minder retributie. Zij krijgen ook voorrang op de niet-erkende sportclubs bij de toewijzing van uren in die stedelijke sportinfrastructuur.

Sportclubs die een werking hebben op het grondgebied Gent maar die geen erkenning aanvragen, kunnen toch best een inlichtingenfiche indienen, zodat zij in het clubbestand van de Sportdienst opgenomen worden.

Tegelijk kan een kandidatuur voor de trofeeën voor Sportverdienste van de Stad Gent ingediend worden (eveneens vóór 1 maart 2000).

De sportverenigingen worden verzocht de lijst met de namen van hun nationale kampioenen, samen met de vermelding in welke discipline en/of categorie zij kampioen geworden zijn, eveneens vóór 1 maart 2000 te sturen naar de Sportdienst.

Alle aanvraagdossiers moeten ingediend worden bij de Sportdienst Gent, Zuiderlaan 5 te 9000 Gent, vóór 1 maart 2000 (verschillende indienmogelijkheden, zie clubmailing).

Alle clubs die in 1999 een "Inlichtingenfiche voor Gentse sportverenigingen" ingevuld aan de Sportdienst hebben bezorgd, krijgen automatisch de jaarlijkse clubmailing (met alle info, reglementen en aanvraagformulieren) toegestuurd op het opgegeven correspondentieadres.

Nieuwe sportverenigingen of clubs die vorig jaar geen inlichtingenfiche ingediend hebben, kunnen de clubmailing aanvragen bij de Sportdienst Gent (tel. (09)243 88 84/85/86, fax (09)243 88 99, e-mail clubs.sport@gent.be)

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvraag tot erkenning en subsidies Gentse sportclubs '
Lees ook