Gemeente Oegstgeest

Zorgloket

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor huishoudelijke hulp, (gezins)verzorging, dagbesteding of verpleging heeft u een indicatie nodig. Dit geldt ook voor een aanvraag voor het verzorgingshuis. Het aanvragen van die indicatie verloopt via het gemeentelijk zorgloket.

U kunt dit telefonisch doen of indien u dat wenst langs komen bij het gemeentehuis. De loketmedewerker noteert de reden van de aanvraag, uw persoonlijke gegevens zoals het ziekenfondsnummer en een bank-of gironummer. Deze hulp valt onder de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) en afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd. De aanvraag wordt verstuurd naar het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Het RIO neemt contact met u op, om de indicatie te stellen zodat de zorg die nodig is ingezet kan worden. Het telefoonnummer van het zorgloket is (071) 5191841.

Deel: ' Aanvraag zorgindicatie bij Zorgloket in gemeente Oegstgeest '
Lees ook