TuinbouwNet


Aanvraagformulier voor teruggave heffing royalties

Bollentelers kunnen formulieren aanvragen bij het Productschap Tuinbouw (PT) voor de terugbetaling van de heffing op royalties en licenties. Voor ieder oogstjaar heeft het PT een apart formulier gemaakt, waarop per in- en verkoopbureau of rechtstreekse aankoop een totaal basisbedrag met de daarbij behorende heffing per kwekersrechthouder moet worden ingevuld.

Ook moet de teler het nodige bewijsmateriaal meesturen, zoals de specificaties die tot het totaalbedrag leiden met de daarbij behorende (kopie) nota's en (kopie) koopbevestigingen. Vóór 31 januari 2000 moeten de aanvraagformulieren worden ingediend bij het Productschap Tuinbouw. Na controle van de aanvraag met de gegevens van de kwekersrechthouders zal het PT - als alles in orde is - uitbetalen. De aanvragen die tot nu toe bij het productschap zijn ingediend kunnen moeilijk verwerkt worden. Zo ontbreken de namen van de kwekersrechthouders die de royalties bij de telers in rekening hebben gebracht.

Het PT betaalt de heffing op royalties en licenties terug, omdat het College van Beroep heeft bepaald dat deze vergoedingen geen onderdeel uitmaken van de verkoopwaarde van de bloembollen. Van de totale heffing van 4,2 procent betaalt het PT de helft uit aan kwekersrechthouders en de andere helft aan de kwekers. Over de periode van 1 juni 1993 tot en met 1 november 1998 kunnen telers de heffing terugvragen.

De kwekersrechthouders worden per brief door het PT benaderd voor de terugbetaling van de heffing. Voor meer informatie over het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Barbara Kemeling (telefoon 070-3041245) of met Marco van der Lans (telefoon 070-3041250).

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvraagformulier voor teruggave heffing royalties '
Lees ook