Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 34
Gemeenteberichten week 34

- Graanoogst 23, vergroten woning, bouwen dakkapel en garage, ingekomen 13-08-2001.

- Meentweg 37, verbouwen boerderij, ingekomen 14-08-2001.
- Rietgors 5, bouwen berging. Ingekomen 16-08-2001.
Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Breemdlang 27, vergroten woning, verzonden op 16 augustus 2001.
- Oud Eemnesserweg 27, vernieuwen en vergroten garage, verzonden op 16 augustus 2001.

Aangevraagde monumentenvergunning

- Meentweg 37, verbouwen boerderij.

Deze aanvraag ligt vanaf 24 augustus 2001 veertien dagen ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Verleende kapvergunningen
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvragen bouwvergunning Gemeente Eemnes '
Lees ook