Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

25-03-2003
Aanvragen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maken bekend dat zij aanvragen om bouwvergunning hebben ontvangen voor:
· het verbouwen/ uitbreiden van een paardenstal/ berging aan de Goorstraat 2 te Alphen;

· het bouwen van een garage aan de Boslust 9 te Alphen;
· het plaatsen van een mast ten behoeve van mobiele telefonie nabij Speelveld 3 te Alphen;

· het gewijzigd uitvoeren van een garage aan de Nieuwveldweg 3 te Alphen;

· het gewijzigd uitvoeren van de verbouwing van het voormalige klooster aan de Heuvelstraat 3 te Alphen;

· het vernieuwen van het dak van een schuur aan de Boshoven 9 te Alphen.

De aanvragen liggen vanaf heden ter inzage in een openbaar register bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer in het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Tegen een aanvraag om bouwvergunning kan geen bezwaar worden ingesteld. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk nadat op een aanvraag een beslissing is genomen.

Deel: ' Aanvragen bouwvergunning in Alphen Chaam '
Lees ook