Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

27-01-2003
Aanvragen gebruiksvergunning

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maken bekend dat zij een aanvrage om gebruiksvergunning (vergunning brandveilig gebruik) hebben ontvangen voor:


· een supermarkt, op het perceel Raadhuisstraat 18 te Alphen.
Tegen een aanvraag om gebruiksvergunning kan geen bezwaar worden ingesteld. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk nadat het college op een aanvraag een beslissing heeft genomen.

Deel: ' Aanvragen gebruiksvergunning in Alphen Chaam '
Lees ook