Gemeente Zaanstad

AANVRAGEN HULPFONDS EXPLOSIEF TOEGENOMEN

In de afgelopen vier maanden hebben bijna 4.000 mensen een uitkering uit het gemeentelijk hulpfonds aangevraagd. Ten opzichte van vorig jaar een toename van ongeveer 30 procent; in 1998 ontving de sector Sociale Zaken zo'n drieduizend aanvragen. De grote toestroom in een betrekkelijk korte periode en moeilijkheden met de automatisering hebben bij Sociale Zaken geleid tot achterstanden in de afhandeling van aanvragen. Ruim tweeduizend aanvragers moeten helaas langer dan de gebruikelijke termijn van een maand wachten op een beslissing.

Sectorhoofd Tineke van der Linden vraagt begrip van de aanvragers voor de opgelopen vertraging. 'Aan de ene kant zijn wij blij dat heel veel mensen weten gebruik te maken van deze voorziening. Aan de andere kant is het uiterst vervelend dat mensen niet snel een antwoord kunnen krijgen op hun aanvraag. Wij werken er hard aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.'

Het aantal aanvragen neemt jaarlijks gestaag toe. In de voorgaande jaren heeft de gemeente Zaanstad jaarlijks ruim een miljoen gulden uitgekeerd uit het hulpfonds. 'De explosieve toename dit jaar zal leiden tot een overschrijding van de begroting', verwacht wethouder van sociale zaken Daan Sanders.

Uitkeringen
Het hulpfonds verstrekt een vaste eenmalige uitkering aan ouders van schoolgaande kinderen. Daarnaast ontvangen de minimahuishoudens een bijdrage in de kosten van sociale contacten.
De uitkering voor de schoolgaande kinderen bedraagt 255 gulden per jaar per kind van 8 tot en met 12 jaar. Voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar is de uitkering 306 gulden. De bijdrage in de sociale contacten bedraagt 230 gulden per huishouden.

Zaanstad, 6 juli 1999

Deel: ' Aanvragen hulpfonds Zaanstad explosief toegenomen '
Lees ook