Gemeente Amstelveen

Nieuws

HUURSUBSIDIE?

Vraag het vóór 1 oktober 2001 aan!

Uiterlijk tot 1 oktober 2001 heeft u de tijd om uw aanvraag huursubsidie in te dienen. Komt u in aanmerking voor huursubsidie, dan wordt de bijdrage vanaf 1 juli 2001 toegekend.

Levert u de aanvraag huursubsidie na 1 oktober 2001 bij ons in, dan kunt u pas vanaf de eerste gehele maand na indiening in aanmerking komen voor huursubsidie. Wilt u er zeker van zijn dat uw aanvraag op tijd binnen is, dan kunt u het beste de aanvraag vóór 1 oktober 2001 indienen bij de gemeente Amstelveen.

I
S UW INKOMEN IN 2001 FORS GEDAALD

OF GAAT DIT IN 2002 GEBEUREN?

En is één van de volgende situaties op u van toepassing?
* partner, kind of een andere medebewoner vertrokken of overleden?
* 65 jaar geworden?

* baan kwijtgeraakt?

* rbeidsongeschikt geworden?

* gezinsuitbreiding waardoor er een (gedeelte van het) inkomen wegvalt?

* Wellicht komt u dan in aanmerking voor de vangnetregeling huursubsidie.

Wilt u meer informatie?
Wilt u informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Ten Velden, wooninformatiecentrum gemeente Amstelveen, telefoon 020 - 540 4701.

Op maandagochtend van 8.30 tot 12.30 uur en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is er voor huursubsidie en de vangnetregeling huursubsidie een inloopspreekuur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvragen huursubsidie in gemeente Amstelveen '
Lees ook