Gemeente Breda


AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2000 zullen weer koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Gaat het om inwoners van Breda, dan kunnen mensen een aanvraag hiervoor tot uiterlijk 15 augustus 1999 bij de burgemeester van Breda indienen.

Sinds 1996 worden er bij de beoordeling van aanvragen voor koninklijke onderscheidingen nieuwe criteria gehanteerd. In tegenstelling tot de periode daarvoor ligt de nadruk tegenwoordig heel sterk op de bijzondere verdiensten van de voorgestelde persoon. Het gaat hierbij om zaken die voor de samenleving belangrijk zijn en niet meer om bijvoorbeeld een langdurig dienstverband in een bepaalde functie. Dat laatste wordt slechts als aanvullend gegeven meegeteld.

In bijzondere gevallen worden er ook koninklijke onderscheidingen uitgereikt als zich een duidelijk moment voordoet voor een dergelijke ‘tussentijdse gelegenheid’. Dit kan bijvoorbeeld bij het neerleggen van een bepaalde (onbetaalde) functie of een jubileum van een organisatie.

Mensen moeten aanvragen voor tussentijdse gelegenheden minimaal 4½ maand voor de dag van de mogelijke uitreiking indienen.

Meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen kunnen mensen krijgen bij de gemeentelijke afdeling Kabinet, telefoon (076) 529 34 25.

Breda, 1 juni 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvragen koninklijke onderscheidingen Breda '
Lees ook