Gemeente Breda

11-06-2002

Aanvragen koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2003 zullen weer koninklijke onderscheidingen uitgereikt worden. Gaat het om een inwoner van Breda dan kan men tot uiterlijk 1 augustus 2002 een aanvraag hiervoor indienen bij de burgemeester van Breda.

Bij de beoordeling van aanvragen voor koninklijke onderscheidingen worden sinds 1996 nieuwe criteria gehanteerd. In tegenstelling tot de periode daarvoor ligt de nadruk tegenwoordig heel sterk op de bijzondere verdiensten van de voorgestelde persoon. Het gaat hierbij om zaken die voor de samenleving belangrijk zijn en niet meer om bijvoorbeeld een langdurig dienstverband in een bepaalde functie. Dat laatste wordt slechts als aanvullend gegeven meegeteld.

In bijzondere gevallen worden er ook koninklijke onderscheidingen uitgereikt als zich een duidelijk moment voordoet voor een dergelijke tussentijdse gelegenheid. Dit kan bijvoorbeeld bij het neerleggen van een bepaalde (onbetaalde) functie of een jubileum van een organisatie.

Men moet aanvragen voor tussentijdse gelegenheden minimaal 5 maanden voor de dag van de mogelijke uitreiking indienen.

Meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen kan men krijgen bij de afdeling Communicatie, telefoon (076) 529 34 25.

Breda, 11 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvragen koninklijke onderscheidingen Breda '
Lees ook