Gemeente Nuth


AANVRAGEN PASPOORT VERANDERT

Met ingang van 1 oktober a.s. kunt u niet meer uw paspoort of identiteitskaart aanvragen en meteen meenemen. Vanaf die dag worden paspoorten en identiteitskaarten landelijk centraal gemaakt en dat betekent, dat u er 5 werkdagen op moet wachten. Verder moet u niet alleen persoonlijk het document aanvragen, maar het ook zelf afhalen. Tot slot wijzigt ook het voorschrift voor het bijschrijven van kinderen.

Zoals bekend wordt per 1 oktober a.s. een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd, die beter beveiligd zijn dan de huidige documenten. Om de beveiliging nog groter te maken wordt het aanbrengen van de persoonsgegevens op één centraal punt in het land verricht.

Belangrijk!!

De invoering van het nieuwe systeem heeft tot gevolg, dat in de eerste week van oktober géén reisdocumenten worden uitgereikt. Ze kunnen dan wel worden aangevraagd, maar pas in de tweede week van oktober uitgereikt. Wie dus in de eerste helft van oktober een paspoort of identiteitskaart nodig heeft zal vóór 28 september a.s. naar het gemeentehuis moeten gaan. Dan kan nog volgens het klaar-terwijl-u-wacht-systeem een paspoort of identiteitskaart worden verstrekt. Na die datum gaat dat niet meer en een (dure) spoedprocedure is in de eerste week van oktober ook niet mogelijk!

Bijschrijven

Wanneer kinderen na 1 oktober moeten worden bijgeschreven in het paspoort moet het kind bij de aanvraag mee gaan naar het gemeentehuis, waar van het kind een pasfoto (recht van voren!) moet worden ingeleverd. Het kind hoeft niet aanwezig te zijn bij het afhalen van het paspoort. Voor het aanvragen van een paspoort na 1 oktober hoeft nog slechts één pasfoto te worden ingeleverd. Tot 1 oktober moeten nog 2 pasfotos worden ingeleverd, die sinds maandag j.l. recht van voren en dus niet van opzij moeten zijn genomen. Fotos, die niet aan dat voorschrift voldoen, moeten door de afdeling Burgerzaken worden geweigerd.

Deel: ' Aanvragen paspoort verandert '
Lees ook