ANBO

Huursubsidie: vraag het aan!

Utrecht, 5 juni 2002

Huursubsidie: vraag het aan!

Meer dan een miljoen Nederlanders komen in aanmerking voor huursubsidie. Nog steeds zijn er echter veel mensen die geen aanvraag indienen, hoewel zij wel recht op een subsidie zouden hebben. Opzien tegen de ingewikkelde regels en de (verkeerde) gedachte dat alleen mensen met een minimuminkomen voor huursubsidie in aanmerking komen zijn daar vaak de reden voor.

Huursubsidie aanvragen is de laatste jaren behoorlijk vereenvoudigd. De meest recente verbetering is de automatische verlenging, waarbij niet ieder jaar opnieuw een aanvraag hoeft te worden ingediend. Zelf berekenen of u in aanmerking komt voor huursubsidie is echter nog steeds niet eenvoudig. Ook controleren of u wel krijgt waar u recht op heeft is een hele klus.
Per 1 juli aanstaande, de start van het nieuwe huursubsidietijdvak, veranderen er weer veel regels. ANBO,de bond voor vijftig-plussers geeft jaarlijks een actuele brochure uit over de huursubsidie. Zojuist is de nieuwste versie verschenen, waarmee u aan de hand van duidelijke beschrijvingen van de regels en tal van rekenvoorbeelden zelf kunt nagaan of (en zo ja, hoeveel) huursubsidie u kunt krijgen.

De brochure Huursubsidiewet 2002-2003 is te bestellen door 4,54 euro (2,72 euro voor ANBO-leden) over te maken op postrekening 412424 t.n.v. ANBO-Verkoopartikelen te Utrecht o.v.v. bestelnummer P4106 en het aantal exemplaren.
Via internet bestellen en/of downloaden is ook mogelijk: https://www.anbo.nl onder publicaties.
Tip: via de website van het ministerie van VROM https://huursubsidieloket.nl kunt u een proefberekening maken.

Deel: ' Aanvragen van huursubsidie '
Lees ook