Gemeente Den Helder

19-03-2003 vraag: Is schaduwoverlast van bomen voldoende reden om een kapvergunning aan te vragen?

antwoord: Rigoureuze plannen voor uw tuin? Vraag tijdig een kapvergunning aan! In principe is het zo dat geen enkele boom op particuliere of openbare grond zonder toestemming mag worden verwijderd. Niet elke aanvraag wordt gehonoreerd. Gedeeltelijke schaduwwerking en/of vermindering van lichtinval is voor de gemeente geen doorslaggevende reden. Door regelmatig onderhoud (snoeien of aftoppen) had die situatie namelijk gemakkelijk kunnen worden voorkomen. Andere redenen die niet als zwaarwegend gelden zijn blad- en vruchtafval, vogel- en luizepoep, insecten, beperking van uitzicht en elke andere hinder die door onderhoud is te voorkomen.

Criteria

Hoe weet u of u een kapvergunning moet aanvragen? Het belangrijkste criterium is de leeftijd van de boom. Die wordt gemeten aan de hand van de omvang of de doorsnede. Als de stamdoorsnede groter is dan 30 centimeter (of als de stamomtrek groter is dan 94 centimeter, beide gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld), dan moet u een kapvergunning aanvragen.
Is de stamdoorsnede tussen de 10 en 30 centimeter (of als de omtrek van de boom tussen de 31,5 en 94 centimeter bedraagt, beide gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld), dan moet u uw voornemen tot kap melden. Tot uw melding is beantwoord mag u niet kappen! Voor beide gevallen kunt u een formulier aanvragen of ophalen bij de Klantenservice van de Milieudienst. De nog kleinere bomen mag u zonder melding of toestemming verwijderen.

Meer info

Uitgebreide informatie over kapmeldingen en kapvergunningen kunt u lezen in de toelichting bij het meldings-/aanvraagformulier. Die is verkrijgbaar bij de balie van de Klantenservice Milieudienst en het Centraal Informatie Punt. Verder beschikt de Bomenstichting in Utrecht over uitstekende brochures over bomen in het algemeen, kapvergunningen en bomen en buren. De brochures kunt u krijgen bij de Bomenstichting (Oudegracht 201 bis, 3511 NG Utrecht, tel. 030-2340778, website: www.bomenstichting.nl).

Heeft u vragen die u nog niet in deze rubriek aan bod zijn gekomen, maar waar u wel graag een antwoord wilt hebben? Belt u dan met de afdeling Klantenservice van de Milieudienst, telefoon 671601. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 14.00 uur. « terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvragen van Kapvergunningen in Den Helder '
Lees ook