Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

13-05-2002
Kent u iemand die een lintje verdient?
Aanvragen voor lintjesregen 2003

anvragen voor de lintjesregen 2003 indienen voor 15 augustus 2002

Kent u iemand die een lintje verdient?

Dit jaar ontvingen drie inwoners van onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding: de heren Herman Derksen, Toon Mathijssen en Louis Weersink. Met deze gebeurtenissen nog vers in het geheugen roepen wij u op iemand voor te dragen voor de Lintjesregen 2003. De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd, daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen.

Foto van Koninklijke onderscheiding Iedereen kan een persoon voordragen voor een onderscheiding. Daarbij moet er natuurlijk wel de inschatting zijn van een goede kans van slagen. Bij de beoordeling van een voorstel zal vooral worden gekeken naar het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. De verdiensten moeten voor de samenleving van betekenis zijn. Het beroep dat iemand uitoefent of uitoefende is daarbij niet zo belangrijk, hoewel het gegeven wel wordt meegenomen; iemand kan zich namelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt binnen de werkkring waarbij de werkzaamheden uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht.In het verleden zijn naar verhouding weinig vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen onderscheiden. Daarom wordt voor deze groepen extra aandacht gevraagd.

Voordracht voor 15 augustus 2002
Wanneer u iemand wilt voorstellen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2003 (Algemene Gelegenheid), richt dan voor 15 augustus een goed gemotiveerde brief aan:
De burgemeester van Duiven,
Foto van Koninklijk Lintje t.a.v. mevrouw M.W. van Veen-Verschrage Postbus 6
6920 AA DUIVEN
Het behoeft geen betoog dat met de informatie vertrouwelijk wordt omgegaan.

Bijzondere gelegenheid
Daarnaast blijft er de mogelijkheid om inwoners ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen zoals een afscheid uit een bestuursfunctie of uit het vrijwilligerswerk het hele jaar voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Verzoeken hiertoe kunt u tot zes maanden voor de datum van die bijzondere gelegenheid eveneens zenden aan het bovenvermelde adres.

Voor meer informatie kunt u ook de website www.Lintjes.nl bezoeken k

Deel: ' Aanvragen voor lintjesregen 2003 gemeente Duiven '
Lees ook