Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

Medisch onderzoek Apache-detachement

28-09-2001

Persbericht Ministerie van Defensie DV/PB/96

Bij het reguliere medische nazorgtraject van militairen die deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse Apache-detachement in Djibouti, is gebleken dat een aantal van hen in contact is geweest met een persoon die besmet was met open tuberculose. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat bij deze militairen geen sprake is van open tuberculose. Desondanks heeft de Luchtmachtleiding besloten tot aanvullend onderzoek bij alle militairen die tot het detachement hebben behoord.

Het nazorgtraject bestaat onder meer uit een Mantoux-onderzoek. Bij 16 van de 90 militairen die tot nu toe het traject hebben doorlopen, gaf deze test een afwijkend beeld. Ofschoon er bij deze militairen geen sprake is van open tuberculose, worden ze preventief een half jaar met antibiotica behandeld.

Het aanvullend onderzoek dat wordt uitgevoerd bij alle militairen, die korter of langer deel hebben uitgemaakt van het detachement in Djibouti, bestaat uit een Mantoux-onderzoek, een röntgen-foto van de longen en het invullen van een vragenlijst ten behoeve van een zogenoemd brononderzoek.

Het Apache-detachement was van midden februari tot eind juni 2001 in Djibouti gestationeerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvullend tuberculose onderzoek bij Apache-detachement '
Lees ook