Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 juli 2002

Aanvullende vragen van de leden wolfsen en van heemst (pvda) aan de minister van justitie

1. Hebt u kennis genomen van het artikel in de Staatscourant van 11 juli jl. waarin de voorzitter van het college van procureurs-generaal mededeling doet van het feit dat de extra mensen die nodig zijn voor de strafrechtelijke afhandeling van de zogenoemde bolletjesslikkers nog niet zijn aangetrokken? (1)

2. Hoe verhoudt de inhoud van dat bericht zich tot het antwoord dat u ongeveer een week daarvoor - tijdens het algemeen overleg op 3 juli jl. - hebt gegeven op de vraag of de berechting van zogenoemde bolletjesslikkers ten koste gaat van de berechting van andere zaken? (2)

3. Bent u voornemens om op basis van bovenstaande berichtgeving maatregelen te treffen en, zo ja, welke?

4. Wilt u zowel deze vragen als de eerder vandaag gestelde vragen met betrekking tot dit onderwerp beantwoorden vóór volgende week donderdag.

(1) Citaat uit dat bericht: 'Onlangs verzekerde minister Korthals van Justitie de Kamer nog dat bij het parket een gescheiden traject zou worden opgezet voor drugszaken van Schiphol. "Dit klopt ook wel," zegt De Wijkerslooth, "mar die extra mensen zijn er nog niet. Ik weet ook niet waar ik ze vandaan moet halen. De druk op die club in Haarlem is echt enorm." '

(2) Citaat uit uw antwoord: 'Gaat dit ten koste van andere zaken? Nee, alles gebeurt in Haarlem boven de sterkte. (...) Alles wat werkte aan gewone zaken blijft daaraan werken.'

Voor nadere informatie: Aleid Wolfsen 06-21 81 07 72

Deel: ' Aanvullende kamervragen over strafrechtelijke afhandeling bolletjesl.. '
Lees ook