Provincie Noord-Holland

Persbericht, 24 augustus 2001

Gezamenlijk persbericht provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Corus, Regionale Brandweer Kennemerland en Arbeidsinspectie

Aanvullende maatregelen maken gashouder Corus veilig Om de veiligheid van personeel en omwonenden te waarborgen hebben de provincie, gemeente Velsen, Corus, de Regionale Brandweer Kennemerland en de Arbeidsinspectie aanvullende afspraken gemaakt om het veiligheidsrisico van de Hoogovens-gashouder te verminderen.


* De fundering wordt op korte termijn versterkt. Dit onder voorwaarde dat de gemeente Velsen de bouwkundige constructie goedkeurt. De werkzaamheden zullen uiterlijk 7 september op hoofdlijnen zijn afgerond.

* De gemeente Velsen houdt toezicht op de bouwkundige werkzaamheden. De provincie en andere betrokken overheden blijven toezicht houden op de veiligheid- en milieu-aspecten.

Deze afspraken zijn conform het uitgangspunt van de provincie, de gemeente Velsen en overige partijen dat de veiligheid van personeel en omwonenden voorop staat. De betrokken overheden hebben waardering voor de inspanningen die Corus op korte termijn heeft verricht.

Historie
Uit eerdere risico-analyse deze week was al gebleken dat de gashouder tot windkracht 10 veilig is en alleen daarboven een verhoogd veiligheidsrisico bestaat. Uit voorzorg had Corus zichzelf boven windkracht 7 operationele beperkingen opgelegd. Deze maatregelen blijven tot 7 september van kracht.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, provincie Noord-Holland, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 45
Print persbericht

Deel: ' Aanvullende maatregelen maken gashouder Corus veilig '
Lees ook