Productschap Diervoeder


08/07/1999

Aanvullende maatregelen verbod diermeel

Het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) heeft op 7 juli j.l. ingestemd met aanvullende maatregelen voor het verbod van diermeel in voer voor herkauwers. De maatregelen vormen en aanvulling op het sinds maart van kracht zijnde plan van aanpak voor het verbod van dierlijke eiwitten in dit voer. De nieuwe maatregelen voorkomen kruiscontaminatie in het logistieke traject. Het betreft hier de opslag, overslag en het transport van voerdermiddelen en diervoeders.

Bovendien waarborgen de maatregelen de afwezigheid van diermeel in voormengsels. Op dit punt zijn voortaan dezelfde voorzorgs- en beheersmaatregelen van kracht als bij de productie van mengvoeder.

Daarnaast verbiedt het productschap het gebruik van diermeel bij gecombineerde productie. In productielijnen voor voeders voor herkauwers mogen voortaan geen dierlijke eiwitten meer worden verwerkt. Verder dienen veehouders op gemengde veebedrijven voorzorgs- en beheersmaatregelen te treffen om besmetting van voer voor herkauwers met dierlijke eiwitten uit andere voeders te voorkomen. Tot slot is het bestuur akkoord gegaan met aangescherpte administratieve en archiveringsvoorschriften voor de producenten van herkauwersvoeders en voor veehouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvullende maatregelen verbod diermeel '
Lees ook