Rijkswaterstaat

Persbericht

Nummer

-
Datum
28 september 2007

Aanvulling mobiliteitsmaatregelen Hollandse brug

Vanaf 1 oktober stelt Rijkswaterstaat een dienstregeling in voor de veerpont die wordt ingezet bij de Hollandse brug voor vrachtverkeer, (brom)fietsers en landbouwverkeer. De pont vaart sinds 15 september en biedt een alternatief voor het vrachtverkeer tot 12 meter dat anders om moet rijden via de A1 en A27. De pont heeft tot nu toe op aanbod gevaren. Om de reistijd voor de gebruikers verder te optimaliseren wordt vanaf maandag 1 oktober een dienstregeling ingesteld. De dienstregeling is te consulteren op www.vananaarbeter.nl en www.gvb.nl.

Maatregelen scheepvaartverkeer
Met ingang van 1 oktober zijn meerdere doorvaartopeningen van de Hollandse Brug afgesloten voor al het scheepvaartverkeer. Dit is besloten met het oog op de veiligheid. Met borden en verlichting (scheepvaartmarkering) is aangegeven welke openingen gebruikt kunnen worden. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden geldt er op de vaarweg een snelheidsbeperking van 9 km/u. Er zal regelmatig gecontroleerd worden op overtreders. Deze zullen worden bekeurd.

Oplossing fietsverkeer tijdens de nacht
De parallelweg is sinds 25 september, volgens planning, 's nachts tussen 22.00 en 6.00 uur gesloten voor het (brom)fietsverkeer als gevolg van de werkzaamheden.

Voor (brom) fietsers die 's nachts over de Hollandse brug moeten en geen alternatief hebben is een taxibus (met aanhanger) beschikbaar. Deze taxi wordt ingezet voor (brom)fietsers die zich hebben aangemeld bij Rijkswaterstaat 0800-8002. De (brom)fietsers staan op een lijst die bekend is bij het taxibedrijf. Zij moeten zich 's-middag voor 17.00 uur melden bij het taxibedrijf. Daarna maakt het taxibedrijf een indeling en wordt een afspraak gemaakt voor de oversteek.

Fietsers en bromfietsers die nog niet geregistreerd staan voor alternatief vervoer Tussen 22.00 en 6.00 uur kunnen zich melden via de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

///////////////////////////

Deel: ' Aanvulling mobiliteitsmaatregelen Hollandse brug '
Lees ook