Gemeente Deventer

Aanvulling ontheffing aanleg riolering buitengebied

In Deventer zijn veel percelen niet aangesloten op de riolering. Het college van burgemeester en wethouders heeft van de provincie een aanvullende ontheffing gekregen voor het aanleggen van riolering bij 32 percelen. De ontheffing betekent dat riolering voor deze percelen niet meer verplicht is. De bewoners/eigenaren van deze percelen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het installeren van een systeem waarmee het afvalwater op een verantwoorde manier wordt verwerkt. Riolering blijft één van de mogelijkheden. Voor een beperkt aantal percelen is geen ontheffing mogelijk. Volgens de wettelijke eisen moeten deze percelen een aansluiting krijgen op het riool.

De ontheffing is aangevraagd omdat de kosten voor de aanleg van riolering onevenredig hoog zijn in vergelijking met het milieurendement. Eigenaren van percelen die niet op de riolering zijn aangesloten, moeten het eigen afvalwater op een verantwoorde manier verwerken. De bewoners/eigenaren die zelf een systeem moeten installeren hebben daarvoor tot 1 januari 2005 de tijd.

Subsidie

De gemeente gaat de komende tijd de mogelijkheden voor een subsidieregeling voor aanleg van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) na. Daarnaast bekijkt de gemeente of subsidie voor aansluiting op de riolering een reële mogelijkheid is. Hoe de subsidieregeling er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Zodra daar meer informatie over bekend is, krijgen alle betrokkenen bericht.

Belangengroep

Het Dorpenplatform heeft via de wijkaanpak laten weten dat zij dit onderwerp belangrijk vindt. Het Dorpenplatform heeft voorgesteld een belangengroep samen te stellen die bestaat uit bewoners van de dorpskernen en buurtschappen (Diepenveen-dorp, Schalkhaar, Lettele/Oude Molen, Okkenbroek en Averlo/ Frieswijk). Ook het Plaatselijk Belang Colmschate wordt hierbij betrokken.

Daarnaast kan iedereen die vragen of opmerkingen heeft ook individueel contact opnemen met de gemeente:

* voor vragen of informatie over riolering: B. van Duffelen, afdeling Beheer Stad en Landschap, telefoon 693982


* voor vragen of informatie over IBA: H.L.Th. Nijssen, afdeling Milieu, telefoon 693959

* voor vragen of informatie over de belangengroep: J. van Bruggen, afdeling Wijkaanpak, telefoon 693302.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvulling ontheffing aanleg riolering buitengebied Deventer '
Lees ook