Politiebond ACP


Aanvulling op principe-akkoord

1. de door BZK gepresenteerde salaristabellen gelden met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 1999. In aanvulling op deze salaristabellen wordt voor de schalen 7 en 8 de politie- flexibiliteitstoelage (PFT) geïntroduceerd. Voor schaal 9 wordt het maximum van de schaal vastgesteld op 6305. Dit alles conform de gevoegde bijlage (GOP/99.00047);

2. de PFT-toelage wordt gerekend tot het ambtelijk inkomen;

3. de PFT-toelage wordt bij de algemene salarismaatregel per 1 februari 2000 niet verhoogd;

4. de afspraak van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 1995-1996 om het budget voor de operationele toelage de komende tien jaren ieder jaar met 6 miljoen te verhogen wordt voor het jaar 1999 niet uitgevoerd; voor het jaar 2000 wordt deze afspraak wel uitgevoerd;

5. de afspraak van het arbeidsvoorwaardenakkoord 1996-1997 om structureel 0,2% van de loonsom te reserveren voor het aanpassen van de functiewaardering van het administratief en technisch personeel komt te vervallen;

6. de politievakorganisaties bieden aan om de in het onderhandelaarsakkoord van 16 januari 1999 overeengekomen harmonisatie van de salarisregels in het jaar 2000 te laten vervallen. Hiermee komen de daarmee gepaard gaande geringe kosten te vervallen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanvulling op principe-akkoord politie-cao '
Lees ook