Provincie Noord-Holland

Persbericht, 23 augustus 2001

Aanvulling persbericht d.d. 21/8/'01: herindeling West-Friesland

Herindeling West-Friesland: minderheidstandpunt gedeputeerden Neef en Wildekamp.
In aanvulling op het persbericht en de openbare besluitenlijst d.d. 21 augustus j.l. aangaande de herindeling van West-Friesland, dient het volgende nog vermeld te worden. Binnen het college van Gedeputeerde Staten (GS) blijven gedeputeerden Enno Neef en Ada Wildekamp van de Partij van de Arbeid nadrukkelijk bij hun eerder ingenomen standpunt tegen het ontwerpvoorstel voor de gemeentelijke herindeling in West-Friesland.

Zij hebben zich reeds tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 29 mei jongstleden uitgesproken voor een variant waarbij uitgegaan wordt van de bestaande gemeentegrenzen die recht doen aan de centrumgemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Opmeer. Print persberichtDeel: ' Aanvulling persbericht 21/8/'01 herindeling West-Friesland '
Lees ook