Agenda Tweede Kamer


*update 09.50 uur

woensdag 3 oktober 2001

*Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

*Werkwijze der Kamer: 11.00 tot ca. 13.00 uur Marcus Bakkerkamer


*Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 16.00 uur een delegatie van de Molukse Kerken (Troelstrazaal).

Deel: ' Aanvullingen agenda Tweede Kamer '
Lees ook