Greenpeace Nederland


_____________________________________________________________

Amsterdam, 24 mei 1999
Japan en Noorwegen willen walvisjacht weer
legaliseren

AANWEZIGHEID GREENPEACE OP VERGADERING

IWC OMSTREDEN

Japan en Noorwegen oefenen druk uit om de walvisjacht weer te legaliseren op de 51ste bijeenkomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC). De IWC begint maandag 24 mei en vindt plaats op het Caribische eiland Grenada. Greenpeace is sinds jaar en dag toehoorder bij de vergaderingen van de IWC. Dit jaar heeft Japan een motie ingediend om de milieuorganisatie te weren van de bijeenkomst. De IWC beslist hier vandaag over. Mede door acties van Greenpeace is er in 1986 een wereldwijd verbod op de commerciële walvisvaart van kracht geworden. In enkele gevallen is het mogelijk om toch een jachtvergunning te krijgen, bijvoorbeeld voor de traditionele vangst of voor de jacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Noorwegen negeert het moratorium simpelweg. Dit land zegt te jagen voor verkoop van het walvisvlees op de lokale markt, terwijl het vlees in Noorwegen maar moeilijk te verkopen is. Het walvisvlees is veel gewilder en ook veel meer waard op de Japanse markt. Noorwegen en Japan pleiten daarom ook voor een herziening van de handelsrestricties.

Dit jaar heeft de Noorse regering zijn jagers een quotum toegekend voor de jacht op 753 dwergvinvissen. Zonder interventies zal Noorwegen het quotum de komende jaren blijven verhogen. Sinds het begin van het jachtseizoen op 3 mei is het Greenpeace-schip de Rainbow Warrior in de Noorse wateren aanwezig. Zonodig zal de milieuorganisatie tot actie overgaan om de walvissen te beschermen.

In 1994 zijn de Antarctische wateren uitgeroepen tot walvisreservaat. In dit reservaat mag onder geen beding gejaagd worden. De Australische regering heeft een verzoek ingediend om de Stille Oceaan tot walvisreservaat uit te roepen. De Braziliaanse regering heeft hetzelfde gedaan voor de Zuid- Atlantische wateren. Op de agenda van de IWC staat onder andere de bespreking van deze voorstellen.

Greenpeace roept de IWC op om een wereldwijd walvisreservaat in te stellen, zodat het voortbestaan van de walvis veilig gesteld kan worden.

Deel: ' Aanwezigheid Greenpeace op vergadering IWC omstreden '
Lees ook