Gemeente Breda


AANWIJZING DRIE ALCOHOLVRIJE GEBIEDEN

Het College van burgemeester en wethouders heeft de stationsomgeving en 2 (nieuwe) gebieden in het district Zuid-West aangewezen als gebieden waarbinnen het verboden is op de openbare weg alcohol te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

In het district Zuidwest en de stationsomgeving hebben bewoners c.q. reizigers op een aantal plaatsen overlast van groepen jongeren en/of alcoholverslaafden. De overlast bestaat uit hinderlijk drankgebruik waarbij groepen jongeren of alcoholverslaafden meegebrachte drank op straat nuttigen. Ook vervuiling, baldadig gedrag, waaronder het gooien met blikjes en flesjes, en het lastig vallen van passanten leidt tot overlast. Om de politie meer mogelijkheden te geven hiertegen te kunnen optreden heeft het College van burgemeester en wethouders op verzoek van de politie drie gebieden aangewezen in het kader van artikel 44 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Het college heeft eerder ook al 3 andere gebieden in het district Zuidwest aangewezen als `alcoholvrij gebied'. De effecten van deze eerdere aanwijzingen zijn positief.

De 3 nieuwe gebieden zijn:

* Het gebied dat wordt begrensd door de Belcrumweg, Acadamiesingel, Delpratsingel, Terheijdenseweg en Speelhuislaan.
* De Bontekoestraat, het Dr. Struyckenplein en de aan dit plein grenzende gedeelten van de Dr. Struyckenstraat, Mgr. Zwijnsenstraat en Columbusstraat.

* Mgr. Nolensplein en Heemskerkstraat.

Dit betekent dat het op deze locaties niet wordt toegestaan op straat alcohol te nuttigen of aangebroken flesjes en dergelijke bij zich te hebben. In de stationsomgeving zal naast de reguliere politie ook de spoorwegpolitie toezien op de naleving van dit verbod.

Het alcoholverbod treedt in werking op 2 september 1999.

Breda, 30 augustus 1999

Deel: ' Aanwijzing alcoholvrije gebieden Breda '
Lees ook