Gemeente Papendrecht

Aanwijzing algemene invalidenparkeerplaats.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een parkeervak aan de Lisbloemstraat, direct aan de sterflat, alhier, aan te wijzen als algemene invalidenparkeerplaats. De beweegredenen, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag liggen, zijn nader omschreven in het hieronder aangehechte besluit.

Papendrecht, 18 juli 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
Namens dezen,
Het hoofd van de afdeling ontwikkeling,
Drs. H.F.J. van Gurp

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanwijzing algemene invalidenparkeerplaats Papendrecht '
Lees ook