Gemeente Voorschoten


Aanwijzing dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 23 februari 1999 voor het jaar 1999 de volgende dagen hebben aangewezen ten behoeve van collectieve festiviteiten, als bedoeld in artikel 4.1.2, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994:

* Koninginnedag, 30 april 1999;

* Bevrijdingsdag, 5 mei 1999;

* de dag van de paardenmarkt, 28 juli 1999;
* Oudejaarsdag, 31 december 1999.

De aanwijzing geldt voor de op deze dagen geldende openingstijden, dus in voorkomende gevallen vanaf de op die dag geldende openingstijd, doorlopend in de nacht van de daaropvolgende dag.

De aanwijzing impliceert dat, op grond van het bepaalde in artikel 1.1.9 van de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, op de genoemde dagen en tijdstippen de geluidsvoorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 van de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, voor zover de naleving van deze voorschriften redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing zijn.

Dit betekent dat het op de genoemde dagen mogelijk is om een feest te houden met bijvoorbeeld levende muziek. De bovengenoemde voorschriften met betrekking tot geluid- en trillinghinder zijn dermate stringent dat dergelijke festiviteiten normaliter - buiten de toegestane incidentele festiviteiten per inrichting op grond van artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994 - zo goed als onmogelijk zijn.

Het besluit waarbij de genoemde dagen zijn aangewezen kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanwijzing dagen collectieve festiviteiten Voorschoten '
Lees ook