Gemeente Papendrecht

Laatste update: 16.10.2001 Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaatsen:

besloten


* een direct nabij de Sterflat gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van H. Rijsdijk.


* een direct nabij P.J. Oudstraat 260 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van de mevrouw S. Gndog.

De motiveringen die aan deze verkeersmaatregelen ten grond-slag liggen zijn nader omschreven in de op het publicatie-bord van het raadhuis opgehangen besluiten.
Papendrecht, 18 oktober 2001.
Ing. J.H. van de Zedde. C.J.M. de Bruin
indienen. U kunt gn bezwaar-schrift indienen tegen een aanvraag om van de bouwvergunning of bouwtoestemming. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn. Voor meer infor-matie kunt u zich wenden tot de
- Op 9 oktober 2001 voor het vernieuwen en vergroten van het kantoorgebouw Veerweg 165;


- Op 12 oktober 2001 voor het plaatsen van twee dakkapellen op het zijdakvlak alsmede een aanbouw achter de woning Crabethstraat 1;


- Op 12 oktober 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de
woning Appeldreef 85.


-Op 26 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het
- Op 10 oktober 2001 voor het plaatsen van een plantenkas naast de woning Weense Plein 8.


-Op 12 oktober 2001 voor het slopen van asbesthoudende beplating in de gasmeterruimte in het gebouw Pieter Zandtstraat 1-3.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanwijzing invalidenparkeerplaatsen Papendrecht '
Lees ook