College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Mijdrecht, 24 December 1999

Rapilysin - Belangrijke nieuwe aanwijzingen voor het gebruik: incompatibiliteit met heparine en precipitatie na reconstitutie

Geachte dokter, geachte apotheker
Als gevolg van meldingen van precipitatie van Rapilysin, waarschijnlijk als gevolg van incompatibiliteit met heparine in dezelfde intraveneuze lijn, willen wij uw aandacht vragen voor de juiste toedieningswijze van het product.
Daar precipitatie in de gereconstitueerde oplossing kan optreden:
* Is visuele controle van de oplossing noodzakelijk na reconstitutie.

* Mogen alleen kleurloze oplossingen worden toegediend. Indien de oplossing niet helder en kleurloos is dient deze niet te worden gebruikt.

* De gereconstitueerde oplossing dient onmiddelijk te worden gebruikt.

* Heparine en Rapilysin kunnen niet in een oplossing worden gecombineerd. Ook andere medicatie mag niet aan de injectievloeistof worden toegevoegd.

* Rapilysin dient bij voorkeur te worden toegediend via een intraveneuze lijn welke alleen voor de toediening van Rapilysin wordt gebruikt. Andere medicatie dient niet te worden toegediend via de lijn welke is gereserveerd voor Rapilysin, noch op hetzelfde moment, noch voorafgaande aan, noch na toediening van Rapilysin. Dit geldt voor alle producten, inclusief heparine en acetylsalicylzuur, welke toegediend moeten worden voorafgaand en na de toediening van Rapilysin om het risico van retrombose te reduceren.

* Bij patiënten waarbij dezelfde lijn toch moet worden gebruikt, dient deze lijn (inclusief een Y-lijn) goed te worden gespoeld met een 0.9% NaCl oplossing of een 5% dextrose oplossing, voorafgaand aan, en na de toediening van Rapilysin.

Hoewel geen enkele patiënt last heeft gehad van een bijwerking als gevolg van de hierboven gemelde precipitatie, is de juiste toedieningswijze van Rapilysin cruciaal, teneinde de effectiviteit en veiligheid van het product zeker te stellen. Als ondanks alle voorzorgen toch bijwerkingen of problemen optreden bij gebruik van Rapilysin, dan kunnen deze gemeld worden bij Roche Nederland, of bij het nationale meldingssysteem voor bijwerkingen, Lareb.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn bij het effectief behandelen van uw myocardinfarct patiënten met behulp van Rapilysin.

Met vriendelijke groet,

Roche Nederland B.V.

Drs.J.P. Heeres, Regulatory Affairs
A.W.L.M.van den Heuvel, Pharma Manager

Deel: ' Aanwijzingen voor gebruik medicijn Rapilysin '
Lees ook