HE

6 september 1999
99.052

AANZIENLIJK MEER STUDENTEN HOGESCHOOL ENSCHEDE
Instroom van 3000 Studenten Het aantal studenten in het nieuwe, net gestarte studiejaar van de Hogeschool Enschede, overtreft de stoutste verwachtingen. Al enige maanden tekende zich een stijgende lijn af in de aanmeldingen. Maar dat het aantal nu ingestroomde studenten nog hoger blijkt te liggen is zeer opmerkelijk.

Maandelijks rollen de statistieken uit de computer. Het marktaandeel van de Hogeschool Enschede ten opzichte van de landelijke inschrijvingen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens de laatste gegevens is er landelijk sprake van een stijgende instroom van 1,4 % in het HBO. In Enschede bedraagt de stijging 9,6 %.

Deze stijging wordt veroorzaakt door de opleiding Elektrotechniek en de economische opleidingen. De studenten Bedrijfseconomie staan aan de top: zij spannen de kroon met een bijna verdubbeling.

laatste wijziging gemaakt op: 10-09-99

Deel: ' Aanzienlijk meer studenten Hogeschool Enschede '
Lees ook