CBS

Aardappeloogst aanzienlijk kleiner

De aardappeloogst in 2001 zal naar verwachting 12 procent lager uitvallen dan vorig jaar. De opbrengst van consumptie- en pootaardappelen wordt voor 2001 geraamd op 5,2 miljard kilo. Eerder is al bekend gemaakt dat de geteelde oppervlakte van aardappelen dit jaar kleiner is dan vorig jaar. De oogst per ha is dit jaar 7 procent lager dan in 2000. De oogst en de opbrengst per ha van zaai-uien zijn fors lager dan in 2000. De oogst ligt 14 procent lager en de opbrengst per ha 20 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Aardappelopbrengst stap terug
De aardappeloogst valt in 2001 terug naar de hoeveelheid van de jaren negentig van de vorige eeuw. De aardappelopbrengsten zijn de laatste decennia gestegen. De oogst was in de jaren zeventig ongeveer 36 duizend kilo per ha, terwijl de geteelde oppervlakte een kwart lager was dan nu. Volgens het CBS haalde een akkerbouwer in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 45 duizend kilo consumptie- en pootaardappelen per ha van het land. In 2000 werd nog een recordopbrengst gehaald aan bruto productie. Bovendien werd er ook nog een recordoppervlakte aan aardappelen geteeld. Van het totale areaal werd overigens 3 procent niet geoogst.

Kleigrond minder productief
De aardappelteelt op zandgrond levert sinds 1998 hogere opbrengsten dan kleigrond, aldus het CBS. In 2001 brengt een ha zand- en veengrond 46 duizend kilo consumptie- en pootaardappelen voort, terwijl de gemiddelde productie van kleiaardappelen 43 duizend kilo per ha bedraagt. Zowel op zandgrond als kleigrond is dit jaar de productie lager dan in 2000.

Technische toelichting
Bij de gepresenteerde cijfers wordt uitgegaan van de hoeveelheid die van het land gehaald zal worden, met andere woorden er wordt geen rekening gehouden met uitval. Ook is nog geen rekening gehouden met oppervlakten die om wat voor reden dan ook niet geoogst zullen worden. De inventarisatie heeft plaatsgevonden in de week van 3 - 7 september 2001. Tijdens de inventarisatie van de gegevens zijn veel aardappelen en uien nog niet geoogst. Weersomstandigheden na die periode kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. De definitieve raming van de aardappelen en zaai-uien zal vermoedelijk eind december verschijnen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aardappeloogst aanzienlijk kleiner '
Lees ook