Keuringsdienst van Waren

Nieuws

Aardbeienonderzoek 2002 (II)

Datum: 31-7-02

Nederlandse kasaardbeien en Zuid-Europese volle-grondsaardbeien Begin mei van dit jaar is er door de Keuringsdienst van Waren gekeken naar restanten van bestrijdingsmiddelen op Nederlandse kasaardbeien en Zuid-Europese volle-grondsaardbeien. Een hoog percentage buitenlandse aardbeien bleek niet aan de Nederlandse normen te voldoen. Daarentegen bleken de Nederlandse kasaardbeien te voldoen aan de normen.

Nederlandse volle-grondsaardbeien
Juli is het seizoen voor de Nederlandse volle-grondsaardbei. Daarom is in deze periode aandacht besteed aan deze soort aardbei. Behalve Nederlandse waren er ook Duitse en Belgische volle-grondsaardbeien op de Nederlandse markt. Bij de Nederlandse aardbeien zijn wederom geen overschrijdingen van de wettelijke normen gevonden. Ook vorig jaar werden weinig overschrijdingen aangetroffen, terwijl in een ver verleden Nederlandse aardbeien regelmatig teveel bestrijdingsmiddelresiduen bevatten. Waarschijnlijk speelt het verlenen van toestemming voor het gebruik van enkele moderne schimmelwerende middelen een belangrijke rol. Een aantal oude bestrijdingsmiddelen is uit de markt genomen.

Onderzoeksresultaten
Het aantal Nederlandse monsters, dat getest is tijdens het tweede onderzoek in juli (tabel 2) onderzoek, was ongeveer gelijk aan de hoeveelheid bij het eerste onderzoek in mei (tabel 1). Bij het meest recente onderzoek werden wel meer residuen (in toegestane hoeveelheden) aangetroffen dan in mei. In juli werd maar in één monster geen residu aangetroffen, terwijl dat in mei voor 9 monsters gold. In totaal werden bij het laatste onderzoek 80 residuen aangetroffen van 16 verschillende bestrijdingsmiddelen. In mei betrof het 34 residuen, ook van 16 (voornamelijk andere) bestrijdingsmiddelen. In de Duitse en Belgische monsters werd wel een overschrijding van de Nederlandse normen aangetroffen. Waarschijnlijk was het gebruik in het land van herkomst wel toegestaan, maar had men zich bij de export onvoldoende verdiept in de in Nederland geldende limieten.

Tabel 1. Resultaten van aardbeien onderzoek I, mei 2002

Herkomst

Monsters

Zonder residu

> norm

% >norm

Aantal residuen

Verschillende residuen

Zuid-Europa

11

0

5

45,5

37

19

Nederland (kas)

27

9

0

0,0

34

16

Totaal

38

9

5

13,2

71

28

Tabel 2. Resultaten van aardbeien onderzoek II, juli 2002

Herkomst

Monsters

Zonder residu

> norm

% >norm

Aantal residuen

Verschillende residuen

Nederland (volle grond)

25


1


0

0

80

16

Duitsland/België

4

0


1


25,0

10

7

Totaal

29


11


3,4

90

19

foto: parkiet

Deel: ' Aardbeienonderzoek 2002 Keuringsdienst van Waren '
Lees ook